Writing

การเขียน (Writing)

 1. การเขียน Task 2 : วางแผนก่อนที่จะเขียน

  คุณต้องแน่ใจว่าจะสามารถใช้เวลาอย่างน้อย 5 นาทีในการวางแผนโครงสร้างเรื่องที่คุณจะเขียน ในนั้นจะประกอบด้วย แนวคิดหลัก, ข้อมูลสนับสนุน และส่วนขยายแนวคิดโดยการใช้วิธีการอื่นๆเช่น เปรียบเทียบ, ขัดแย้ง, ตัวอย่าง, ความคิดเห็น

  นอกจากนี้ เขียนขึ้นมาอย่างน้อย 10 – 20 คำ ที่ "พบเจอได้น้อย" เพื่อนำไปเติมในเรื่องที่คุณเขียน และอีกอย่างหนึ่งคือ "คำที่พบเจอบ่อย" ที่มีคำพ้องความหมาย เช่น student (นักเรียน) คำนี้อาจพบเจอได้ทั่วไป แต่คุณอาจจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นแต่ความหมายเดียวกันก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น pupil, learners, young people who study เป็นต้น

 2. การเขียน Task 1 : การเขียนภาพรวม

  การเขียนภาพรวมนั้นควรที่จะมีแค่ 1 ประโยคที่เน้นทุกๆอย่าง ทั้ง ข้อมูล และส่วนประกอบอื่นๆ ในตาราง หรือกราฟ เพื่อที่จะสรุปถึงใจความสำคัญ อย่าไปโฟกัสแค่สิ่งเดียว เพราะนั้นคือคุณลักษณะหลักและไม่ใช่ภาพรวม

  นี่คือตัวอย่างถึงการเขียนภาพรวมที่ดี :
  Throughout the period, it is clear that all the school subjects increased in popularity in Australia.

 3. การเขียน Task 1 : แสดงถึงลักษณะสำคัญ – การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา

  มี 2 สิ่งที่สำคัญที่ควรจะต้องจำเมื่อ

  1. มองไปที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของรอบระยะเวลานั้นและวาดเส้นตรง ซึ่งจะแสดงทั้งการเพิ่ม,การลด หรือแนวโน้มที่มั่นคง (ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงกลางของช่วงเวลานั้น)
  2. ใช้ขั้นต่ำของข้อมูล จากจุดเริ่มต้นและจุดจบของช่วงเวลานั้น

   ตัวอย่าง : The amount of tourists arriving in Vietnam increased from 1,351,000 to 7,874.00 throughout the period.

 4. การเขียน Task 2 : การเขียนอย่างเร็ว

  การเขียน essay ภายใน 40 นาทีหรือน้อยกว่านั้นค่อนข้างที่จะยากสำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเวลาหมดแล้วคุณเขียนไม่ทัน ไม่ได้เขียนสรุปผล สิ่งนี้ถือเป็นข้อผิดพลาดที่ค่อนข้างร้ายแรงและอาจมีผลต่อคะแนนของคุณค่อนข้างเยอะ เพื่อที่จะช่วยให้คุณโฟกัสและครอบคลุมส่วนที่สำคัญทั้งหมดของการเขียน essay เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ

  1. เขียนส่วนของบทนำ (ทำให้เนื้อหาชัดเจน)
  2. เขียนหัวข้อหลักหัวข้อแรก ( ตามบทนำ)
  3. เขียนหัวข้อที่สอง (ในหน้าตรงกันข้าม)
  4. เขียนบทสรุป (ส่วนล่างสุดของกระดาษ)
  5. เขียนในย่อหน้าส่วนแรกให้จบ
  6. เขียนย่อหน้าที่สองให้จบ
 5. Task 1: แสดงคุณลักษณะที่สำคัญ – เพิ่มมากขึ้นที่สุด/ลดลงมากที่สุด

  คุณลักษณะที่สำคัญที่จะรายงานถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายการหนึ่งๆ นั้น จำไว้ว่าเราจะไม่มองที่จำนวนรวมที่เปลี่ยนไป แต่เราจะดูที่ เปอร์เซนต์ (%) หรือ จำนวนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ตารางข้างล่างคือตัวอย่างที่ดีที่แสดงถึงจำนวนการเปลี่ยนแปลง ลองดูสิว่าอันไหนมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด?

  1980

  1990

  2000

  2010

  Group A

  3

  5

  15

  33

  Group B

  20

  40

  60

  80

 6. Task 2 : โครงสร้างของย่อหน้า

  เมื่อคุณเขียนแต่ละย่อหน้าให้มี 4 5 โครงสร้างของประโยคต่อไปนี้

  1. บทนำ (ส่วนนี้จะเป็นประโยคหรืออนุประโยคก็ได้ ที่จะนำมาเป็นส่วนแนะนำเนื้อหาที่จะตามมา)
  2. แนวคิดหลัก
  3. ข้อมูลสนับสนุน (เหตุผล, การอธิบาย, ข้อมูลเพิ่มเติม)
  4. ส่วนขยาย

   ส่วนขยายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้คุณได้ใช้คำศัพท์ และแกรมม่าที่แตกต่างออกไป ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย การยกตัวอย่าง, การเปรียบเทียบ/ขัดแย้ง, ข้อสันนิษฐาน, การแนะนำ และการแสดงความคิดเห็น

 7. ทำให้แน่ใจว่าคุณเหลือเวลาเพื่อจะแก้ไข

  40 นาทีสามารถกลายเป็นเวลาที่สั้นมากๆที่จะเขียน 250 คำ สำหรับผู้สอบ IELTS สิ่งหนึ่งที่ผู้สอบเกือบทุกคนนั้นลืมคือการแก้ไข นี่สามารถช่วยคุณได้

  • มีความระมัดระวังในการเขียนคำศัพท์และไวยากรณ์และสามารถแก้ไขจุดที่ผิดได้
  • เปลี่ยนคำศัพท์ที่มีการใช้บ่อยเกินไป
  • เพิ่มคำเชื่อม
  • ทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณเขียนอ่านเข้าใจง่าย