IELTS LAB

 

IELTS LAB คือ การตอบปัญหาและข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวกับการสอบ IELTS โดยสุดยอดอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของ IDP English ที่มีประสบการณ์การสอน IELTS มานานกว่า 10 ปี ซึ่งจะเป็นการให้คำปรึกษาแบบส่วนตัว สามารถสอบถามปัญหาได้นาน 20 นาทีต่อครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 - 15.30 น.

สิ่งทีคุณจะได้รับ

  • เรียนรู้กลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกับผลลัพธ์ในการทำข้อสอบ IELTS
  • สร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบไปกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ
  • รับเทคนิคและคำแนะนำที่สามารถใช้ได้จริงในการทำข้อสอบแต่ละทักษะ
  • ก้าวตามความฝันไปพร้อมคุณ ให้สิ่งที่คาดหวังทั้งการเรียนและทำงานต่างประเทศของคุณเป็นจริง
  • มั่นใจเต็มเปี่ยม พร้อมแล้วกับการสอบ

เงื่อนไข :

  1. จองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการที่เบอร์ 02 231 0838 หรือ 02 231 0977 (รับจำนวนจำกัด)
  2. หากต้องการเลื่อนตารางที่จองไว้ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
  3. หากไม่มาตามเวลานัดหมายหรือมาสายถือว่าสละสิทธิ์และต้องไปทำการจองใหม่ในครั้งถัดไป
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า