ทำไมต้องเรียน IELTS กับ IDP ?

  1. IDP เป็นหนึ่งในเจ้าของข้อสอบร่วม และมีศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ จึงสามารถออกแบบหลักสูตรได้ตรงที่สุดกับข้อสอบจริง
  2. เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาระดับมืออาชีพ  ที่มีประสบการณ์การสอน IELTS มากว่า 10 ปี
  3. ฟรี! Tactics Club ห้องเรียนเสริมที่จะติวเข้มเทคนิคการสอบ IELTS Writing และ IELTS Speaking 
  4. ห้องเรียนขนาดเล็ก 4-12 คนเท่านั้น  ซึ่งการเรียนแบบกลุ่มขนาดเล็กจะทำให้อาจารย์สามารถดูแลได้ทั่วถึง
  5. นักเรียนสามารถเลือกเรียน IELTS ทั้งคอร์สระยะสั้นหรือคอร์สระยะยาวได้
  6. 90% ของนักเรียนมีผลสอบที่พัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน ด้วยหลักสูตร IELTS และอาจารย์ผู้สอนแบบมืออาชีพ