อาจารย์ที่ IDP English มีคุณสมบัติและได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้แสดงศักยภาพสูงสุด คุณครูที่ IDP เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมสอบ IELTS และเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งถึงความจำเป็นของทักษะแต่ละด้าน และระดับคะแนนในการสอบ IELTS


 
 
IDP English
01/07/2015
04/06/2015
04/06/2015
04/06/2015
04/06/2015
04/06/2015
IDP English Students